Town of Farmington

Town of Farmington

Visit Finger Lakes

Visit Finger Lakes

The 1816 Farmington Meetinghouse

The 1816 Farmington Meetinghouse